BỐ TRÍ MẶT BẰNG

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 655890 | Cật nhập lần cuối: 6/4/2018 2:16:23 PM | RSS

= 88,5%

144 x 4

576

Bởi vì thời gian tối đa sử dụng tại mỗi nơi làm việc là 135 giây thay vì 144 giây, nên thời gian chu kỳ rõ ràng có thể giảm đi 9 giây và hiệu quả được tính lại như sau:

510

510

Hiệu quả =

--------

=

Xem bình luận

Sắp xếp

TIN CŨ HƠN