trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Quý khách cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

CÔNG TY TNHH CHỒI XANH MEDIA

Bộ phận cho thuê lao động Outsource

Văn phòng: 345/26 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Phòng kinh doanh: 336 Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Website: www.choixanh.com

Tel: 028 3974 3179 - Fax: 028 3974 3990

Gửi cho chúng tôi theo form trực tuyến sau

9166

Hướng dẫn đến văn phòng của chúng tôi